Osobliwo?? rozmaito?ci. Grzegorz Bernatek

Osobliwo?? rozmaito?ci

By Grzegorz Bernatek

Format: ePub  
Protection:Sin DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Kilkoro moich znajomych, którzy przeczytali r?kopis mojej ksi??ki stwierdzi?o, ?e ma ona w sobie co?! To owo co?, jak stwierdzi? najbardziej rozgarni?ty z nich, to tzw. imponderabilia, o których nic nie wiem, i które nie wiadomo sk?d znalaz?y si? w mojej ksi??ce. Dodatkowo, ta moja grafomania podobno ca?kiem nie?le bawi i sk?ania do refleksji, a to ju? naprawd? skandal, bo czego? takiego si? po sobie nie spodziewa?em. Nagabywany dodatkowo przez moj? ukochan?, która z uporem twierdzi, ?e we mnie wierzy, chocia? my?l?, ?e gada tak po to, ?ebym cz??ciej sprz?ta? po sobie skarpetki i zamyka? desk? od sedesu, zdecydowa?em si? na karko?omny krok i postanowi?em wyda? swoj? radosn? twórczo??! „Osobliwo?? rozmaito?ci” jak wskazuje podtytu? to zbiór niezale?nych opowiada?, które czyta? mo?na w dowolnej kolejno?ci. Jest to idealna pozycja do czytania w podró?y. Ksi??ka ta skierowana jest do ludzi inteligentnych, obdarzonych poczyciem humoru, dystansem do siebie i do ?wiata.  

Grzegorz Bernatek

 • Publisher:
 • e-bookowo
 • ISBN:
 • 9788394692117
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 29, 2019
 • Ficción General

Other titles of e-bookowo