Jak przetrwa? wojn??. Zbigniew Wolski

Jak przetrwa? wojn??

By Zbigniew Wolski

Format: ePub  
Protection:Sin DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Jeste?my cywilami z krwi i ko?ci, którzy zderzyli si? z informacj? o wojnie na Ukrainie. Nad naszymi g?owami lataj? samoloty Paktu Pó?nocnoatlantyckiego, które zapewniaj? nam bezpiecze?stwo. Przy wschodniej granicy stacjonuj? sojusznicy. Kilkadziesi?t kilometrów od polskiej granicy trwaj? bombardowania. Zala?a nas fala uchod?ców, którzy opowiadaj? o tym, co prze?yli. Aby by? przygotowanymi musimy w bardzo krótkim czasie nauczy? si?, jak wygl?da nowoczesna wojna i pozna? jej oblicza. Niewielu zdaje sobie spraw? z zagro?e?. Nowoczesne rodzaje uzbrojenia w kilka, kilkana?cie minut mog? dosi?gn?? cele odleg?e o setki kilometrów. Przebywanie na terenie obj?tym dzia?aniami wojennymi lub na terenie zaj?tym czasowo przez agresora rz?dzi si? brutalnymi prawami i trzeba je pozna?. Nie potrzeba wiele, aby przetrwa? najgorsze. Najwa?niejsze to wiedzie?, jak znale?? bezpieczne miejsce. Pó?niej dopiero zatroszczmy si? o wod? i nieco ?ywno?ci. Ratowanie dobytku na niewiele si? zda, gdy zagro?one jest nasze ?ycie. Zbigniew Wolski Autor ksi??ek o survivalu i preppingu. Felietonista zwi?zany blisko z niezale?nymi portalami opozycyjnymi. Wcze?niej twórca opracowa? z zakresu stosunków mi?dzynarodowych, ze szczególnym uwzgl?dnieniem Europy Wschodniej. Mi?o?nik militariów i historii.

Zbigniew Wolski

 • Publisher:
 • e-bookowo.pl
 • ISBN:
 • 9788381663168
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 26, 2021
 • Referencia

Other titles of Zbigniew Wolski