Ministerstwo Przewodnictwa uprasza o niezostawanie w kraju. Ameryka?ska rodzina w Iranie. Hooman Majd

Ministerstwo Przewodnictwa uprasza o niezostawanie w kraju. Ameryka?ska rodzina w Iranie

By Hooman Majd

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

Kiedy Hooman Majd przyje?d?a do Teheranu z ?on? Amerykank? i kilkumiesi?cznym synem, by na rok zamieszka? w rodzinnym kraju, zaczyna inaczej spogl?da? na Iran. Konfrontacja z codzienno?ci? przynosi ciekawe obserwacje: od tych dotycz?cych specyfiki ruchu drogowego, w którym pieszy musi walczy? o ?ycie, a kierowcy taksówek chowaj? do baga?nika pasy bezpiecze?stwa, by nie uwiera?y pasa?erów, przez czu?o??, jak? Ira?czycy darz? ma?e dzieci, po stosunek do nowych technologii (z zakazanego oficjalnie Facebooka korzystaj? nawet niektórzy konserwatywni politycy). Wa?nym kontekstem dla opowie?ci jest historyczny moment – Majd przyje?d?a do Iranu w 2011 roku, blisko dwa lata po st?umieniu Zielonej Rewolucji. Jak pogodzi? intensywn? modernizacj? z przywi?zaniem do w?asnej tradycji i respektowaniem zasad szariatu? Jak toczy? normalne ?ycie w kraju, w którym panuje dyktatura? Majd pisze o ira?skich obyczajach, ?yciu codziennym i polityce. Z humorem i autoironi? analizuje paradoksy mentalno?ci Ira?czyków, ich zwyczajów i dyplomacji. Jak ma?o kto ma dost?p do ca?ego przekroju spo?ecze?stwa; opisuje zakupy w sklepie na rogu ulicy, rozmowy w taksówkach czy na bazarach, ale te? spotkania z politykami i elit? kraju. Znaj?c dobrze zarówno Iran, jak i Europ? i Ameryk?, ?wiadomie obiera rol? t?umacza i przewodnika, który pomaga dostrzec podobie?stwa i zrozumie? ró?nice mi?dzy kulturami. Jego ksi??ka to zarazem osobista opowie?? o ponownym spotkaniu z rodzinnym krajem i pasjonuj?cy reporta?, jakiego nikt inny nie móg?by napisa?.

Hooman Majd

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Karakter
 • ISBN:
 • 9788362376858
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 28, 2014
 • Viajes / General

Other titles of Wydawnictwo Karakter