B jak Bauhaus. Deyan Sudjic

B jak Bauhaus

By Deyan Sudjic

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

Tytu? przewrotny, bo autor, wybitny brytyjski krytyk dizajnu, nie tylko o Bauhausie pisze: A jak autentyk, B jak Bauhaus, C jak cztery kó?ka – i tak a? do ko?ca alfabetu. To subiektywny, wycinkowy, ale jednocze?nie fascynuj?cy portret przedmiotów z których powsta? (i nadal powstaje!) nowoczesny ?wiat. Deyan Sudjic, dyrektor Design Museum w Londynie, w kilkudziesi?ciu nied?ugich rozdzia?ach z równ? swad? pisze o architekturze, jak i o grach komputerowych na przyk?adzie serii Grand Theft Auto; zajmuje si? tematami bardzo rozleg?ymi (film, moda, funkcjonalizm), ale skupia si? równie? na drobiazgach, które wszyscy dobrze znamy z codziennego ?ycia. Nie przestaje zadawa? pyta? i docieka? natury otaczaj?cych nas wytworów wspó?czesno?ci: czym jest autentyczno??, a czym podróbka? Dlaczego niedoskona?y przedmiot mo?e by? bardziej warto?ciowy ni? jego perfekcyjnie dopracowany odpowiednik? Czemu ornament jest spraw? ?miertelnie powa?n?? Dociekliwo??, i?cie angielskie poczucie humoru i autoironia to cechy charakterystyczne twórczo?ci Sudjica, B jak Bauhaus za? to ksi??ka, której nie sposób od?o?y? na pó?k?.

Deyan Sudjic

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Karakter
 • ISBN:
 • 9788362376698
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 29, 2013
 • Arte / General