Pod znakiem Saturna. Susan Sontag

Pod znakiem Saturna

By Susan Sontag

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

Pierwsze polskie wydanie s?ynnego zbioru esejów Susan Sontag. Ameryka?ska autorka kre?li sylwetki kilku twórców, m.in. : Waltera Benjamina, Eliasa Canettiego, Antonina Artauda, zastanawia si? nad ?ród?ami popkulturowej fascynacji faszyzmem i przygl?da si? kolejnym mistyfikacjom Leni Riefenstahl. Motywem przewodnim wszystkich esejów czyni Sontag zwi?zki estetyki i etyki w literaturze, filozofii, teatrze i filmie. Niektóre eseje maj? charakter bardziej osobisty, jak wspomnienia o Paulu Goodmanie i Rolandzie Barthesie, inne stanowi? interpretacje dzie?, wszystkie jednak cechuje przenikliwo?? my?li i pasja autorki. „Wszelka sztuka, która wyra?a radykalne niezadowolenie i pragnie zaburzy? mi?e doznania, ryzykuje, ?e zostanie rozbrojona, zneutralizowana i pozbawiona burzycielskiej mocy przez podziw innych, przez to, ?e zostanie (lub wydaje si?, ?e zosta?a) ca?kowicie przenikni?ta, przez praktyczne zastosowanie” – pisze Sontag w eseju o Artaudzie. Sama stara si? czyta? i pisa? tak, ?eby nie ujarzmi? sztuki, lecz ocali? jej niszczycielsk? moc.

Susan Sontag

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Karakter
 • ISBN:
 • 9788362376704
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • October 3, 2014
 • Crítica Literaria / General