Sosyal A?lar?n ?a??rt?c? Gücü. Derya Yüksek

Sosyal A?lar?n ?a??rt?c? Gücü

By Nicholas A. Christakis , James H. Fowler , Derya Yüksek

Format: ePub  (Adobe DRM)
Availability: Instant download

Synopsis

Sosyal A?lar?n ?a??rt?c? Gücü, insan topluluklar?nda ili?kilerin Etkilemenin Üç Derecesi Kural? ile olu?tu?unu gösteriyor: bizden üç derece uzakl??a kadar çevremizdeki ki?ileri etkiliyor ve onlardan etkileniyoruz, üstelik bu ki?ilerin ço?unu tan?m?yoruz bile. Örne?in arkada??n?z?n arkada??n?n arkada??, mutlulu?unuz üzerinde cebinizdeki 5.000 dolardan daha fazla etki yaratabiliyor. Finans oyunlar?n?n, yeme bozukluklar?n?n, madde kullan?m?n?n ve toplu intiharlar?n, ama ayn? zamanda oy vermenin, yarat?c?l???n, özverinin ve "geli?igüzel" iyiliklerin de temelinde sosyal a?lar?m?z yat?yor. Geni? kitleleri etkilemenin yolu, özellikle bu ça?da a?lar?n merkez noktalar?ndaki insanlara eri?erek mesaj? yaymalar?n? sa?lamaktan geçiyor.

Derya Yüksek

 • Publisher:
 • VARLIK
 • ISBN:
 • 9789754345001
 • Language:
 • Turco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • January 1, 2014
 • Protection:
 • Adobe DRM
 • Autoayuda

Other titles of VARLIK