Na zakr?tach ?ycia. Isabella Degen

Na zakr?tach ?ycia

By Isabella Degen

Format: ePub  
Protection:Sin DRM
Availability: Instant download

Synopsis

„Na zakr?tach ?ycia” to zbór opowiada? sentymentalnych, pe?nych wydarze?, refleksji i prze?y?, zmieniaj?cymi ?ycie z dnia na dzie?. Autorka opowiada nam historie prawdziwe, wzi?te z ?ycia, osadzone w realiach codzienno?ci i nieznacznie ubarwione fikcj? literack?. Prezentuje ?ycie jako drog? pe?n? „zakr?tów”, nieprzerwalny bieg wydarze? w których bohaterowie poszukuj? sensu ?ycia. Opowiadania te ukazywa?y si? w biuletynach pokonkursowych Uczelnianego O?rodka Kultury LIMES, przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, latach 2006-2009, jako prace wyró?nione lub nominowane w konkursach literackich.

Isabella Degen

 • Publisher:
 • e-bookowo
 • ISBN:
 • 9788378592679
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 19, 2013
 • Ficción General

Other titles of e-bookowo