Pisz?, bo chc?.... Krystyna Bezubik

Pisz?, bo chc?...

By Krystyna Bezubik

Format: ePub  (Adobe DRM)
Protection:Adobe DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Piszesz do szuflady? A mo?e nigdy jeszcze nie pisa?a?, ale zawsze o tym marzy?a?? Od dawna planujesz: „Napisz?, ksi??k?, ale… - nie mam czasu, - nie jestem pewna, czy si? uda, czy mam talent, - ci?gle s?ysz? w swojej g?owie g?os mówi?cy: „Przesta?, tylko si? o?mieszysz, to nie dla ciebie”, - nie mam odpowiedniego wykszta?cenia, robi? b??dy ortograficzne, - inne. Po „ale” mo?na wstawi? cokolwiek. Ka?dy powód mo?e by? dobrym pretekstem do niepisania. Jednak czy warto trzyma? teksty zamkni?te w szufladzie? Czy warto spe?nianie marze? odk?ada? na bli?ej nieokre?lon? przysz?o??? Krystyna Bezubik, autorka ksi??ki „Pisz?, bo chc?. Poradnik kreatywnego pisania” twierdzi, ?e nie. Zawsze jest dobry moment, by zacz??. Mówi o tym w trakcie swoich warsztatów i kursów pisarskich. Poradnik „Pisz?, bo chc?” to: 220 stron porad pisarskich, dialogów o pisaniu i kilkadziesi?t ?wicze?. Poradnik kreatywnego pisania „Pisz?, bo chc?” pod pewnym wzgl?dem jest szczególny – posiada struktur? dialogów mi?dzy czterema osobami: prowadz?c? kurs kreatywnego pisania i trzema kursantkami – kobietami, które chcia?yby pisa?, ale stale co? je powstrzymuje. Czytaj?c ksi??k?, poczujesz si?, jakby? sama uczestniczy?a w kursie kreatywnego pisania.

Krystyna Bezubik

 • Publisher:
 • e-bookowo.pl
 • ISBN:
 • 9788378595632
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • November 21, 2015
 • Artes de lenguas y disciplinas / General

Other titles of Krystyna Bezubik