Jak napisa? skuteczne zaproszenie na warsztaty i webinary. Krystyna Bezubik

Jak napisa? skuteczne zaproszenie na warsztaty i webinary

By Krystyna Bezubik

Format: ePub  
Protection:DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Organizowanie warsztatów, webinarów, szkole? ma sens wtedy, gdy ludzie si? zapisuj? - to ju? wiesz. Tylko jak napisa? zaproszenie, które ludzie przeczytaj?? Jakich s?ów, sformu?owa? u?y?, by zdecydowali si? przyj?? na warsztaty/webinar? Co zrobi?, by zainteresowa? potencjalnych uczestników? Ile informacji zawrze? w samym tek?cie zaproszenia? Chcesz pozna? odpowiedzi na te pytania? Kurs online "Jak pisa? skuteczne zaproszenia na warsztaty " to 7 prostych kroków, dzi?ki którym z lekko?ci? stworzysz tekst zaproszenia. To wiedza, z której b?dziesz korzysta? przez ca?e swoje marketingowe ?ycie. Dzi?ki kursowi dowiesz si?: - co jest podstaw? skutecznego zaproszenia; - co zrobi?, by zaproszenie zosta?o w ogóle przeczytane; - jak ubra? tekst w form?. A to wszystko krok po kroku: Krok pierwszy - poznasz swojego czytelnika. Krok drugi - zaczniesz pos?ugiwa? si? j?zykiem korzy?ci. Krok trzeci - nauczysz si? tworzy? przyci?gaj?ce uwag? tytu?y. Krok czwarty - stworzysz profesjonaln? notk? o mnie. Krok pi?ty - poznasz praktyczne struktury tekstu zaprosze?. Krok szósty - zwrócisz uwag? na "wygl?d " tre?ci na stronie. Krok siódmy - wzmocnisz skuteczno?? swojego zaproszenia, stosuj?c j?zyk zmys?ów. Kurs to wiedza merytoryczna, przyk?ady gotowych tekstów i ?wiczenia, dzi?ki którym teoria stania si? praktyk?. Kurs ma form? e-booka + nagranie wideo fragmentu szkolenia: "Jak pisa? teksty marketingowe ".

Krystyna Bezubik

 • Publisher:
 • e-bookowo.pl
 • ISBN:
 • 9788378599005
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 28, 2017
 • No ficción Juvenil

Other titles of Krystyna Bezubik