Jak pisa? na blog ekspercki, by inni chcieli to czyta??. Krystyna Bezubik

Jak pisa? na blog ekspercki, by inni chcieli to czyta??

By Krystyna Bezubik

Format: ePub  (Adobe DRM)
Protection:Adobe DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Czy chcia?aby? us?ysze? od swojego klienta, ?e chce z Tob? pracowa?, bo Twoja strona internetowa zrobi?a na nim lepsze wra?enie ni? strony internetowe Twojej konkurencji? Albo ?e czyta artyku?y na Twoim blogu i daj? mu one do my?lenia? Albo ?e tre?ci, które zamieszczasz, sprawi?y, ?e Ci zaufa? i zdecydowa? si? na kontakt osobisty? Tak, doskonale wiesz, ?e prowadz?c blog: - zbudujesz w sieci wyró?niaj?c? si? mark? i wyst?pisz w charakterze ekspertki (eksperta); - zdob?dziesz zaufanie klientów; - dasz pozna? siebie i swoje warto?ci potencjalnym klientom; - dotrzesz do osób, które b?d? chcia?y rozwija? si? razem z Tob?. "Jak pisa? na blog ekspercki, by inni chcieli to czyta? " to kurs online w formie e-booka. Dzi?ki niemu: - stworzysz podstawy marketingowe, które pozwol? Ci prowadzi? blog, na którym b?dziesz zarabia?: - okre?lisz, kim maj? by? Twoi czytelnicy, - sprecyzujesz tematyk?, o której z przyjemno?ci? b?dziesz pisa?; - dowiesz si?, sk?d czerpa? inspiracj? i pomys?y na wpisy, aby zawsze mie? o czym pisa?; - prze?amiesz blokady, które powstrzymuj? Ci? przed pisaniem: - strach przed krytyk? i hejtem, - brak czasu na pisanie, - zwi?kszysz swoj? motywacj? do pisania; - poznasz najwa?niejsze zasady prowadzenia bloga i tworzenia artyku?ów internetowych: - jak pisa? przyci?gaj?ce uwag? tytu?y (na blog i do newslettera), - jak utrzyma? uwag? czytelnika przy d?ugim tek?cie, - jak pisa? w ciekawy przyci?gaj?cy sposób o trudnych tematach (elementy storytellingu), - otrzymasz wskazówki na temat promowania swojej strony, dobierania s?ów kluczowych i poruszania si? w social media; Przekonasz si?, ?e mo?esz prowadzi? ciekawy blog, dzi?ki któremu pozyskasz nowych klientów. A przede wszystkim dowiesz si?, jak pisa?, by inni chcieli to czyta?. Jak pisa?, by prowadzenie bloga, newslettera, fanpage ’a prze?o?y?o si? na Twój plan marketingowy. Kurs w formie e-booka to: - wiedza merytoryczna, - szereg praktycznych ?wicze?, - nagrania audio, - dost?p do nagrania webinaru "Jak z sukcesem pisa? na blog ".

Krystyna Bezubik

 • Publisher:
 • e-bookowo.pl
 • ISBN:
 • 9788378599364
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • March 28, 2018
 • Artes de lenguas y disciplinas / General

Other titles of Krystyna Bezubik