Raj na kredyt. Krystyna Bezubik

Raj na kredyt

By Krystyna Bezubik

Format: ePub  
Protection:Sin DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Bilet do raju, który kryje si? gdzie? za rogiem. Wystarczy wsi??? do poci?gu. Przejecha? setk? kilometrów. Powie?? o pragnieniu zmiany i wewn?trznym dojrzewaniu.Ironiczna opowie?? o realiach ?wiata naukowego. Historia na granicy jawy i snu. Symboliczna opowie?? o przekraczaniu kolejnych stopni wtajemniczenia. Tym wszystkim jest & bdquo;Raj na kredyt " - opowie?? o m?odej kobiecie, która pragnie zmiany, jak? maj? jej zapewni? studia doktoranckie i praca naukowa. Jutro co? si? wydarzy. Czuje to. Ka?da komórka jej cia?a mówi, ?e jutro co? si? wydarzy. ?e co? si? zmieni. Kolejne stopnie wtajemniczenia w ?wiat naukowy przynosz? rozczarowanie; pozwalaj? bohaterce dojrze? rzeczywisto??, która kry?a si? za iluzj? wyobra?e? i z?udze?, a wszystko to w otoczce symboli ezoteryczno-biblijnych. Autentyzm miesza si? z tym, co wyobra?one. & bdquo;Raj dla kredyt " to ksi??ka dla mi?o?ników opowie?ci inicjacyjnych i symbolicznych, mi?o?ników historii osobistych.Poszukuj?cych historii, które pozwol? im si? zderzy? z w?asnymi demonami i z?udzeniami. Inicjacyjna podró? bohaterki, jej wewn?trzna przemiana mo?e sta? si? pretekstem do przemy?le? czytelnika. Wed?ug recenzentów: Raj na kredyt to ksi??ka o poszukiwaniu drogi do wn?trza siebie, drogi do spe?nienia marze? i przeistoczenia w innego, lepszego cz?owieka. ( & hellip;) To powie??, która poch?onie nie tylko wielbicieli subiektywnej, intymnej literatury, poszukuj?cych fundamentalnych prawd o ludzkiej egzystencji; swój ?wiat odnajd? w niej tak?e czytelnicy zafascynowani jungowsk? psychologi? g??bi opisuj?c? fascynuj?cy, tajemniczy ?wiat archetypów - tworów naszej wyobra?ni odpowiadaj?cych pierwotnym reakcjom na rzeczywisto??. Dominik So?owiej, krytyk literacki Proza Krzysi Bezubik? Porusza, gdy stoj?. Uspokaja, gdy jestem nadmiernie poruszony. Adam Siemie?czyk, poeta

Krystyna Bezubik

 • Publisher:
 • e-bookowo.pl
 • ISBN:
 • 9788378598848
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • November 23, 2017
 • Ficción / General

Other titles of Krystyna Bezubik