Po?cig ?owcy. Mariusz Futyma

Po?cig ?owcy

By Mariusz Futyma

Format: ePub  
Protection:Sin DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Historia „Po?cigu ?owcy” toczy si? w ?wiecie Nortenardu, gdzie rok zaczyna si? i ko?czy wraz ze stopieniem ?niegów. Po Nortenardzie kr??y legenda, i? raz na dziesi?? lat, jeden z w?adców kontynentu para ofiar? Wilka (zjawisko bli?ej niewyja?nione). Ksi??ka zaczyna si? pod koniec roku tysi?cznego, dlatego wszyscy spodziewaj? si?, ?e który? z w?adców wkrótce po?egna si? ze ?wiatem. G?ównym bohaterem jest Gizdian, najemnik, który szuka swojego przyjaciela. W przesz?o?ci z?o?y? mu „Bratersk? Przysi?g?”, niewype?nienie której ci?gnie za sob? konsekwencje utraty ?wiadomo?ci i pami?ci oraz si? witalnych. Gizdian ulega podpowiedziom ró?nych osób ze ?wiata polityki Nortenardu, gdy? sam nie ma poj?cia jak swój problem rozwi?za?. St?d kontakty z rodzin? królewsk?, piratem imieniem Draxar oraz Czarnowronem – organizacj? rzekomo kupieck?, która nap?dza wojn? na wschodzie kontynentu. Najemnik zostaje wpl?tany w wir rozgrywek politycznych, a jego poczynania mog? wywróci? histori? kontynentu do góry nogami, mimo i? on pragnie jedynie pozby? si? w?asnego problemu. Niestety, g?osy szepcz?ce do niego zza pleców, nale?? do postaci upatruj?cych w jego k?opotach w?asnych korzy?ci.

Mariusz Futyma

 • Publisher:
 • e-bookowo
 • ISBN:
 • 9788394997212
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 29, 2019
 • Ficción / General

Other titles of e-bookowo