Zbiór Opowiada? - Serce Tajgi. Artur Sobczak

Zbiór Opowiada? - Serce Tajgi

By Artur Sobczak

Format: ePub  
Protection:Sin DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Wojna Sprawiedliwo?ci. Tak  te? pe?ni w?asnej pychy zw? zag?ad? mojego ludu. Mojej przesz?o?ci. Mojej cywilizacji i warto?ci przez ni? dzier??cych. Arkony... Ostatnia Arkonka, przekl?ta, by mimo ko?ca trwa?. Kroczy?, ?y? mimo dawnego zako?czenia historii naszej. ?wiadek zmian, ?wiadek powstawania nowych krain, ?wiadek nienawi?ci i pogardy wobec mnie i wszystkiego co w ?yciu kocha?am, które tylko tak gorsz?cy mnie strach mo?e t?umi?. Na zawsze wrota Nawi przede mn? zamkni?te i obcowa? mi na tak obcej mojej ziemi, zwanej inaczej kogo by? si? nie zapyta?. Gaja zwan? tak przez rasy nowodzier?ce Elfy, Lupiny, Wodniki i W?mpierze, Jothrostrad, przez komunalnych jelenioludzi kontynent Brad? zasiedlaj?cych. Mo?e Drzewnia, nazwa stara od Kosmicznego Drzewa si? wywodz?ca. Moja. Przez Arko?czyków i dzisiejsze krainy tl?ce we mnie iskr? z?udnej nadziei, Pyri? i  Rusa?cze Jezioroborze u?ywana. Vedotea, nazwa pradawna. Do starych ludzi przynale?na, gdy po ?wiecie st?pa?a jeszcze nasza bogini kochana, chramowi, któremu prac? mego cia?a odda?am. ?wi?ta buntowniczka, która stawi?a si? swym boskim w?adcom, by ludzko?ci da? nadziej?. Z?ama? cykl degradacji. Cia?o ?wi?tyni? cz?owieka, a ka?dy cz?owiek - bogiem... Cykl toczy si? dalej. Zosta?am tylko ja. Moje popadaj?ce w szale?stwo cia?o i nieliczne demony, czy stwory mityczne, co to pami?taj? star? nauk?. Zasi?d? zatem czytelniku, gdy? zabior? Ci? w pocz?tki sagi, epoki, któr? przysz?e pokolenia "Ko?cem Jutra" b?d? zwa?.

Artur Sobczak

 • Publisher:
 • e-bookowo
 • ISBN:
 • 9788395788604
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 29, 2019
 • Ficción / General

Other titles of e-bookowo