Vreme izme?u štepova. Marija Duenjas

Vreme izme?u štepova

By Marija Duenjas

Format: EPUB  
Protection:Watermark
Availability: Instant download

Synopsis

UZBUDLJIVA PUSTOLOVINA U KOJOJ SU SALONI VISOKE MODE, SJAJ VELIKIH HOTELA, POLITI?KE ZAVERE I MRA?NE MISIJE TAJNIH SLUŽBI PREPLETENI S ODANOŠ?U PREMA VOLJENIM BI?IMA I NESPUTANOM SNAGOM LJUBAVI.   Mlada kroja?ica Sira Kiroga napušta Madrid nekoliko meseci pred pobunu, privu?ena neobuzdanom ljubavlju prema ?oveku kog jedva poznaje. Zajedno se nastanjuju u Tangeru, svetskom, egzoti?nom i treperavom gradu, gde sve ono nezamislivo može da postane stvarnost. Kao i izdaja i napuštanje. Sama i ophrvana tu?im dugovima, Sira se seli u Tetuan, glavni grad španskog protektorata u Maroku. Uz nezamislive prevare i pomo? prijatelja sumnjive reputacije, stvara novi identitet i uspeva da pokrene otmen salon u kojem se brine za klijente nejasnog porekla, kao i one pouzdane. Otad, pošto je španski rat taman okon?an a evropski samo što nije po?eo, sudbina glavne junakinje povezuje se sa ša?icom istorijskih li?nosti, me?u kojima se isti?u Huan Luis Bejgbeder – zagonetni i slabo poznat ministar inostranih poslova sa po?etka Frankove diktature, ekscentri?na Rozalind Foks, njegova ljubavnica, i pomorski ataše Alan Hilgart, šef britanske obaveštajne službe u Španiji za vreme Drugog svetskog rata. Oni ?e je zajedno gurnuti u odvažnu obavezu zbog koje ?e tkanine, šavovi i mustre njenog zanata postati vidljiv paravan ne?eg mnogo zamršenijeg i opasnijeg.   Prevod sa španskog: Milica Cvetkovi?

Marija Duenjas

 • Publisher:
 • Dereta d.o.o.
 • ISBN:
 • 9791220275293
 • Language:
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 27, 2020
 • Romance
  Suspenso y Triller
  Cuentos de Hadas y Mitología

Other titles of Dereta d.o.o.