Izgubljena dama. Vila Kader

Izgubljena dama

By Vila Kader

Format: ePub  (Adobe DRM)
Protection:Adobe DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Marijan Forester je žena koja ostavlja utisak na sve ljude oko sebe. Pravi je cvet starog ameri?kog Zapada s kraja 19. veka, nosilac svih onih vrlina koje bi idealna žena trebalo da ima. Ona nikog ne ostavlja ravnodušnim i oko sebe uvek širi auru op?injavaju?e raskoši i bleštavila. Sa svojim starijim suprugom živi u Svit Voteru, mestu gde se sre?u važni poslovni ljudi i inženjeri koji grade ki?mu budu?e ameri?ke imperije – beskrajne kilometre železni?ke pruge, ali i trgovci, radnici sa svih strana sveta. Mladi narator ove pripovesti Nil Herbert tako?e je op?injen g?om Forester, sve do trenutka kad po?ne da otkriva nesavršenosti njenog karaktera, naprsline u naizgled savršenoj arhitekturi njenih moralnih na?ela. Razo?arani mladi? na teži na?in shvata da na svetu ne postoji idealna žena. Ameri?ki klasik Vila Kader nam u Izgubljenoj dami , jednom od svojih najuspelijih dela, daje kompleksan portret ne samo svoje junakinje Marijan Forester nego i univerzalne žene epohe, koja polako izlazi iz do grla zakop?ane haljine licemernih patrijarhalnih svetonazora i navla?i možda više ne tako raskošni ogrta? moderne, samosvesne žene, koja se hrabro suo?ava sa svojim žudnjama, ali i potrebom za ve?im pravima i jednakoš?u svog pola. G?a Forester možda nije savršena žena, ali priznavanjem te ?injenice autorka me?u prvima u svetu zapo?inje veliku borbu koja ?e obeležiti ?itav jedan vek pred njom, borbu za jednakost i prava žena.

Vila Kader

 • Publisher:
 • Dereta d.o.o.
 • ISBN:
 • 9788664574181
 • Language:
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 26, 2021
 • Ficción Histórica
  Romance
  Ficción / General

Other titles of Dereta d.o.o.