Beskrajna zemlja.  Cvetkovi? Milica

Beskrajna zemlja

By Engel Patrisija, Cvetkovi? Milica (Traductor)

Format: ePub  (Adobe DRM)
Protection:Adobe DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Nakon što je impulsivno, iako možda i opravdano, naudila nekome, Taliju šalju u popravnu instituciju za adolescentkinje u šumovitim planinama Kolumbije. Me?utim, ona mora što pre da pobegne odatle i vrati se ku?i, u Bogotu, gde je ?ekaju otac i avionska karta za Sjedinjene Države i neki bolji život. Ako propusti taj let, propusti?e priliku da kona?no ponovo vidi svoju majku i ostatak svoje porodice na severu. Kako se to dogodilo da jedna porodica živi u dve razli?ite zemlje, u dva razli?ita sveta, izlazi na videlo polako kao u okretanju kaleidoskopa. Vidimo Talijine roditelje Maura i Elenu kako se, kao tinejdžeri, zaljubljuju jedno u drugo kraj pija?ne tezge, dok u pozadini tinjaju gra?anski rat i ve?ita društvena previranja u Kolumbiji. Vidimo ih kako napuštaju Bogotu sa svojim prvim detetom, ?erkom Karinom, i odlaze u Sjedinjene Države u potrazi za sigurnoš?u i perspektivom. Pratimo sve odluke i neodlu?nost koje su dovele do toga da Maura deportuju, a porodica se raspoluti – što je cena koju ?e svi oni otada pla?ati. Patrisija Engel, nagra?ivana i me?unarodno priznata spisateljica, i sama ?erka kolumbijskih imigranata i državljanka dve zemlje, daje glas ovoj peto?lanoj porodici, svakome u njegovoj pojedina?noj borbi s vlastitim životnim okolnostima. A metronom sve vreme kuca: ho?e li Talija na vreme sti?i u Bogotu? Ako i stigne, da li je zaista spremna da trampi svoj stvaran život sa ocem u Kolumbiji za daleku viziju majke, sestre i brata u Americi? Oboga?ena urbanim životom Bogote, živopisno natopljena mitologijom Anda i protkana onom strašnom napetoš?u svakodnevice ljudi koji žive bez dokumenata u Americi, Beskrajna zemlja je pri?a o dve zemlje i jednoj porodici mešovitog statusa – ?itavom jednom svetu u kome je svaki uspeh povezan s kajanjem, a svaki san kojem se stremi otežava neki san koji se odga?a. Prevod sa engleskog Milica Cvetkovi?

Cvetkovi? Milica

  • Publisher:
  • Dereta d.o.o.
  • ISBN:
  • 9788664574105
  • Language:
  • Size:
  • Kb
  • Published:
  • December 26, 2021

Other titles of Dereta d.o.o.