P?elinji žamor. Sofija Segovija

P?elinji žamor

By Sofija Segovija

Format: EPUB  
Protection:Watermark
Availability: Instant download

Synopsis

U malom meksi?kom gradu Linaresu, bogata sto?arska porodica Morales živi na hacijendi okupanoj mirisima maj?ine dušice i muškatli. Jednoga dana, stara dojilja, nana Reha, nalazi tek ro?enu bebu, de?aka izobli?enog lica, prekrivenog p?elama. Uprkos stavu meštana da je dete poljubio ?avo, na nanino uporno insistiranje, Moralesovi odlu?uju da ga usvoje i nazovu Simonopio. Odrastaju?i, de?ak koji razgovara s p?elama pokazuje natprirodni dar – u stanju je da predvidi doga?aje... Tokom narednih godina, porodica je svedok turbulentnih istorijskih okolnosti, poput pandemije španske groznice iz 1918, Meksi?ke revolucije, ili ljubomore sugra?ana ? a u svemu tome ima Simonopijevu zaštitu. Ovaj o?aravaju?i roman, kojimiriše na lavandu, pomorandže i med, donosi pri?u o ljubavi i porodici, ?ovekovoj vezi s prirodom i potrazi za ljudskoš?u. Sofija Segovija, savremeni glas meksi?ke književnosti, ovim delom daje svoj pe?at tradiciji magi?nog realizma. Prevod sa španskog: Aleksandra Mati?

Sofija Segovija

 • Publisher:
 • Dereta d.o.o.
 • ISBN:
 • 9788664574501
 • Language:
 • Serbio
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 26, 2021
 • Ficción / General

Other titles of Dereta d.o.o.