Elijevo obe?anje. Ronald Balson

Elijevo obe?anje

By Ronald Balson

Format: EPUB  
Protection:Watermark
Availability: Instant download

Synopsis

Elijevo obe?anje  je vešto napisan istorijski roman ?ija se radnja proteže kroz tri razli?ite dekade: u Poljskoj za vreme nacisti?ke okupacije, u Ameri?koj zoni u posleratnoj Nema?koj i u Sjedinjenim Državama za vreme rata u Vijetnamu. Ronald H. Balson istražuje uticaj rata na ljudske živote, probleme preživelih i neprolaznu snagu porodi?ni veza. Godina 1939: Eli Rozen sa suprugom Ester i sinom živi u poljskom gradu Lublinu, gde njegova porodica poseduje ciglanu. Nacisti Eliju oduzimaju ciglanu, a njen novi vlasnik postaje neprincipijelni kolaboracionista Maksimilijan Poleski. Poleski je obe?ao porodici Rozen bezbednost ukoliko Eli nastavi da upravlja ciglanom. Ho?e li Poleski održati re? ili ?e se sve završiti izdajom i tragedijom? Godina 1946: Eli se sa sinom nalazi u savezni?kom logoru za raseljena lica u Nema?koj i nada se da ?e dobiti ameri?ku vizu. Njegova žena je nestala tokom rata. Jedan crnoberzijanac prodaje ilegalne vize u okolnim logorima; da li on zna šta se dogodilo Elijevoj ženi? Godina 1965: Eli je iznajmio sobu u Olbani parku, u ?ikagu. Nalazi se na tajnom zadatku. Strpljivo, promu?urno i usredsre?eno kre?e se po nepoznatom terenu i bavi opasnim politi?kim zakulisnim radnjama u potrazi za istinom.     Prevod sa engleskog Danko Ješi?

Ronald Balson

 • Publisher:
 • Dereta d.o.o.
 • ISBN:
 • 9791220826259
 • Language:
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 27, 2020
 • Ficción Histórica
  Ficción / General
  Ficción General

Other titles of Dereta d.o.o.