Sekretna hawajska metoda przebaczania i akceptacji. Huna i Ho’oponopono. Wojciech Filaber

Sekretna hawajska metoda przebaczania i akceptacji. Huna i Ho’oponopono

By Wojciech Filaber

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

Ksi??ka Wojciecha Filabera przybli?a wierzenia ludów hawajskich, dotycz?ce samouzdrawiania. Zawiera informacje na temat ich pochodzenia, za?o?e?, a tak?e wspó?czesnych reinterpretacji i bada?. Przekazuj?c w postaci poradnika wiedz? na temat Huny, metody Hooponopono oraz stanu „zero”, autor pozwala wszystkim zainteresowanym z naszego kr?gu cywilizacyjnego, zaznajomi? si? z innymi od dotychczas stosowanych formami oczyszczania swojego umys?u, a co za tym idzie – skorzysta? z dobrodziejstw tego niecodziennego sposobu i przekona? si? co do jego skuteczno?ci – cz?owiek bowiem, stosuj?c w swoim ?yciu t? metod?, mo?e tylko zyska?, nigdy straci?. A poprawiaj?c swoje wn?trze, leczy si? wszak?e w?asne ?ycie, a tak?e, poprzez w?a?ciwe po?ytkowanie posiadanej energii, pozytywnie wp?ywa na swoje otoczenie.

Wojciech Filaber

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788379001255
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 20, 2013
 • Autoayuda
  Cuerpo, Mente y Espíritu
  Psicología