Historyjki dla dzieci.  Wojciech Filaber

Historyjki dla dzieci

By Wojciech Filaber

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

„Historyjki dla dzieci w j?zyku polskim i angielskim” to propozycja Wojciecha Filabera dla najm?odszych. Ksi??eczka ta nie tylko bawi, ale tak?e uczy. Przystosowana zosta?a dla dzieci dwuj?zycznych jak i dla tych, które rozpoczynaj? przygod? z poznawaniem nowego j?zyka i chc? si? uczy? nowych zwrotów i wyrazów. Ksi??ka jest ?wietn? propozycj? do wspólnego czytania z rodzicami, którzy znaj? j?zyk angielski i ma?ymi krokami mog? wprowadza? dziecko w ?wiat nowych s?ów w j?zyku angielskim i porównywa? tekst w dwóch j?zykach. Przyjemne, proste historyjki o ?wiecie zwierz?t nie tylko rozwijaj? wyobra?ni? najm?odszych, ale tak?e ucz? szacunku do zwierz?t i pozwalaj? pozna? ich przedziwny i fascynuj?cy ?wiat.

Wojciech Filaber