Wszech?wiat to najpi?kniejsza maszyna. Maciej Trawnicki

Wszech?wiat to najpi?kniejsza maszyna

By Maciej Trawnicki

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

„Wszech?wiat to najpi?kniejsza maszyna” Macieja Trawnickiego to opowiadanie z wykreowan? wizj? ?wiata opieraj?c? si? na za?o?eniu, ?e najwa?niejsza w ?yciu jest interakcja z otoczeniem. To wykreowana ba?? dla doros?ych. Co ??czy bezimiennego, b??kaj?cego si? po tajemniczym ?wiecie ?o?nierza z cz?owiekiem. który od miesi?cy le?y w ?pi?czce przykuty do ?ó?ka? Dlaczego kobieta, która si? nim opiekuje, nagle zapragn??a pozna? kim jest jej pacjent? Dlaczego ?o?nierz spotyka na swojej drodze dwoje ma?ych dzieci, a ?wiat w którym przebywaj? jest dziwnie tajemniczy? Kim jest kobieta, która pisze zagadkow? ksi??k?, w której wyst?puj? wszystkie wymienione postacie? Opowiadanie Macieja Trawnickiego uderza we wszystkie emocje. Akcja tak wci?ga, ?e chce si? pomóc bohaterom rozwi?za? ich problemy wiedz?c, ?e to niemo?liwe. Niezwykle hipnotyzuj?ca, ?wietnie skomponowana opowie?? o marzeniach, tajemnicy i ?yciu, które nie zawsze wygl?da tak, jak by?my tego chcieli. Opowiadanie to zmusza do refleksji nad w?asnym ?yciem, pozwala zatrzyma? si? i na nowo ustali? wa?ne priorytety.

Maciej Trawnicki

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788379004355
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • September 10, 2015
 • Ficción / General

Other titles of Maciej Trawnicki