Bli?ej serca. Maciej Trawnicki

Bli?ej serca

By Maciej Trawnicki

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

Jurek jest niezwyk?ym ch?opcem. Jego wyj?tkowo?? uwarunkowana jest obecno?ci? dodatkowego chromosomu 21 w jego organizmie. Co to w?a?ciwie jest Zespó? Downa? Przede wszystkim jest to odmienno?? biologiczna cz?owieka, którego natura wyposa?y?a w dodatkow? informacj? genetyczn? zawart? w chromosomie 21. To w?a?nie ona modyfikuje rozwój i kszta?tuje cechy wyró?niaj?ce dan? osob? spo?ród innych. Historia opowiedziana przez Jurka - najstarszego cz?owieka z trisomi? chromosomu 21 przenosi nas do czasów dzieci?stwa. Wspomina piekarni?, znajduj?c? si? na dole kamienicy, w której mieszka?. Przywo?uje w pami?ci spotkania z zegarmistrzem, ich proste rozmowy i nas?uchiwanie tykaj?cych zegarków. Godzinne wizyty u & bdquo;cio? ", które pomaga?y dziecku zrozumie? otaczaj?cy go ?wiat i ludzi, dziwnie na niego patrz?cych. Historia Jurka pokazuje nam, ?e mi?o??, cierpliwo?? i systematyczna praca potrafi? da? chorej osobie spor? dawk? pewno?ci siebie i poczucia w?asnej warto?ci.

Maciej Trawnicki

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788381192262
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • May 14, 2018
 • No-Ficción juvenil / General

Other titles of Maciej Trawnicki