Anio? Nakr?cany. Maciej Trawnicki

Anio? Nakr?cany

By Maciej Trawnicki

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

Anio? Nakr?cany, to historia ma?ej dziewczynki o imieniu Gwiazdka, która posiada tajemnicz? map?, prowadz?c? do Anio?a Nakr?canego, który wed?ug legend spe?nia marzenia. Dziewczynka nie wie czy jest to prawd? ale decyduj? si? na opuszczenie domu i udanie si? w nieznan? podró? aby pomóc swej m?odszej siostrze, która jest bardzo chora. Pragnie bowiem poprosi? Anio?a by uleczy? jej siostrzyczk?: Iskierk?, gdy? jest to jedyna mo?liwo??. Mapa prowadzi do Magicznego Lasu, pe?nego niespodzianek i niesamowitych postaci, rzeczywisto?? tutaj nie ró?ni si? od snów i marze?. Dziewczynka poznaje wielu przyjació? oraz zmaga si? z ró?norodnymi przeciwie?stwami losu. Anio? Nakr?cany to historia przeznaczona dla dzieci, lecz zarówno one jak i doro?li ?atwo odnajd? si? na kartach tej krótkiej opowie?ci i wraz z Gwiazdk? rusz? ku zaznaczonym na mapie celom. Czy mapa istotnie zaprowadzi Gwiazdk? ku Anio?owi Nakr?canemu? Czy w ogóle kto? taki istnieje? Tego dowiecie si? czytaj?c bajk?.

Maciej Trawnicki

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788381194679
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • November 28, 2018
 • Ficción juvenil / General

Other titles of Maciej Trawnicki