Sze?? ?y? i Cherry. Maciej Trawnicki

Sze?? ?y? i Cherry

By Maciej Trawnicki

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

Gdy Ziemia zaczyna umiera?, garstka ludzi wyrusza w kosmiczn? podró? na poszukiwanie nowej planety, któr? mogliby zaludni?. G?ówny bohater zaledwie na chwil? przez ostateczn? zag?ad? planety odnajduje list w butelce. To niezwyk?e znalezisko staje si? pocz?tkiem przyja?ni, która przeradza si? w uczucie tak silne, ?e wszystko inne przestaje mie? znaczenie… Pasa?erowie podró?uj? na statku w stanie hibernacji. Tylko nieliczni co jaki? czas zostaj? wybudzeni, by wykona? konkretne zadania. Podobnie dzieje si? z Cherry, która jest mi?o?ci? ?ycia g?ównego bohatera. Niezwyk?a opowie?? o mi?o?ci, przywi?zaniu, t?sknocie, a tak?e zdobywaniu nowego ?wiata, d??eniu do celu, determinacji, pos?usze?stwie i po?wi?ceniu dla dobra ogó?u. To opowie??, która mo?e sta? si? przestrog?, co mo?e si? wydarzy?, je?li nie przestaniemy niszczy? naszego ?wiata.

Maciej Trawnicki

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788381196192
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 30, 2018
 • Estudio de Lengua Extranjera / General

Other titles of Maciej Trawnicki