M?ody bóg z p?tl? na szyi. Psychiatryk. Anka Mrówczy?ska

M?ody bóg z p?tl? na szyi. Psychiatryk

By Anka Mrówczy?ska

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

& bdquo; M?ody bóg z p?tl? na szyi. Psychiatryk " rozpoczyna cykl autobiograficznych ksi??ek o borderline Anki Mrówczy?skiej. To intymna i wstrz?saj?ca opowie?? o dwudziestosiedmiolatce z pogranicznym zaburzeniem osobowo?ci. To historia w formie dziennika pisanego w szpitalu psychiatrycznym. Przedstawia losy pogr??onej w depresji, nadu?ywaj?cej alkoholu i okaleczaj?cej si? dziewczyny, maj?cej do?? pracy na stanowisku robotnika. Nasilaj?ce si? my?li samobójcze i kolejne dwie próby sk?aniaj? j? do poszukania profesjonalnej pomocy. To, co udaje si? jej dosta?, nie wystarcza. Rozpoczyna terapi? na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic. Stamt?d zostaje przeniesiona na oddzia? zamkni?ty szpitala psychiatrycznego. W szpitalu przez wi?kszo?? czasu zajmuje si? spisywaniem swojego ?ycia wewn?trznego. Swoj? osobowo?? postrzega jako podzielon? na pi?? cz??ci, gdzie ka?da z nich ci?gnie na swoj? stron?. W dziewczynie walcz? ze sob? ch?? ?ycia oraz pragnienie ?mierci. Czytaj?c t? ksi??k? przenosimy si? do ?wiata wewn?trznego narratorki. Poznajemy jej my?li, obawy, rozterki. Dzi?ki licznym analizom, spogl?damy na ?wiat jej oczami. Ta lektura obudzi w czytelniku emocje, jakie k??bi? si? w osobie desperacko walcz?cej o swoje ?ycie - ze sob? samym. Poznaj dylematy, z jakimi zmaga si? kto?, kto czuje silny przymus niszczenia siebie, cho? tak bardzo kocha ?ycie. Ksi??ka polecana, w szczególno?ci studentom psychiatrii, psychologii i psychoterapii oraz pocz?tkuj?cym klinicystom i lekarzom, przez magazyny "Charaktery ", "Kwartalnik Psychiatra ", "Psychiatria i Psychoterapia ".

Anka Mrówczy?ska

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788379004607
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • October 14, 2015
 • Ficción General