M?ody bóg z p?tl? na szyi. Terapia u Doktorka. Anka Mrówczy?ska

M?ody bóg z p?tl? na szyi. Terapia u Doktorka

By Anka Mrówczy?ska

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

& bdquo;M?ody bóg z p?tl? na szyi. Terapia u Doktorka " Anki Mrówczy?skiej to wspomnienia z pierwszej psychoterapii indywidualnej. Ksi??ka zawiera zapis 27 spotka? z terapeut?, które odby?y si? na przestrzeni 10 miesi?cy. & bdquo;Terapia u Doktorka " jest znakomitym uzupe?nieniem cz??ci pierwszej "Psychiatryk ", który polecany jest przez czo?owe magazyny i portale psychiatryczne oraz psychologiczne nie tylko studentom studiów medycznych i psychologicznych, ale i wszystkim specjalistom zajmuj?cym si? szeroko poj?t? ochron? zdrowia psychicznego. W "Terapii u Doktorka " znajdziemy pog??bion? wiedz? na temat ?ycia Autorki, przyjrzymy si? objawom zaburze? oraz poznamy przyczyny, dla których Anka przerwa?a wspó?prac? z terapeut?. Cho? pocz?tkowo go idealizowa?a, pewne sytuacje sprawi?y, ?e go zdewaluowa?a i definitywnie zerwa?a relacj? przez SMS. Jak przebiega leczenie osoby z zaburzeniem osobowo?ci z pogranicza? Na jakie problemy musi by? przygotowany terapeuta podczas sesji? Czego mo?e spodziewa? si? pacjent? Na te i inne pytania znajdziemy odpowied? w najnowszej ksi??ce Anki Mrówczy?skiej.

Anka Mrówczy?ska

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788381190886
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • August 7, 2017
 • Psicología / General