Borderline: Autoterapia, czyli o sprawach powa?nych z solidn? dawk? autoironii. Anka Mrówczy?ska

Borderline: Autoterapia, czyli o sprawach powa?nych z solidn? dawk? autoironii

By Anka Mrówczy?ska

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

& bdquo;Borderline: Autoterapia, czyli o sprawach powa?nych z solidn? dawk? autoironii " Anki Mrówczy?skiej to ksi??ka autobiograficzna. Autorka zadebiutowa?a dziennikiem & bdquo;M?ody bóg z p?tl? na szyi ", w którym zdaje relacj? z blisko sze?ciotygodniowego pobytu na oddziale zamkni?tym szpitala psychiatrycznego. Ksi??ka okaza?a si? sukcesem polecanym przez czo?owe portale i magazyny psychologiczne oraz psychiatryczne. Tym razem autorka pokaza?a, ?e potrafi nie tylko bardzo realistycznie opisa? swoje ?ycie wewn?trzne i ogrom cierpienia, jakiego do?wiadcza. Ma równie? ogromny dystans do siebie i swoich problemów. Ci?ty, autoironiczny j?zyk jednej z bohaterek - Autorki, konstruktywnie wyra?a z?o?? na sam? siebie. Mrówczy?ska porusza takie problemy, jak l?k przed blisko?ci?, tendencje samobójcze, samookaleczenia, czy na?ogi. Rozbicie dialogu wewn?trznego na kwestie trzech ró?nych bohaterek w sposób bardzo plastyczny ukazuje, jak trudne jest ?ycie z zaburzeniem osobowo?ci borderline. Z drugiej strony jednak umo?liwi? on wprowadzenie elementów humorystycznych. ?wiadomo?? g?ównych bohaterek, ?e s? tylko postaciami powie?ci, pozwala im na komentowanie procesu pisania ksi??ki i rozlu?nianie atmosfery podczas rozmów na trudne tematy.

Anka Mrówczy?ska

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788379007721
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • April 4, 2017
 • Psicología / General