Dwa s?owa. Anka Mrówczy?ska

Dwa s?owa

By Anka Mrówczy?ska

Format: ePub  
Protection:DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Czy mi?o?? mo?e by? destrukcyjnym uczuciem? Czy kochaj?c za dwoje, mo?na skrzywdzi?? Czy nadzieja mo?e zabi?? O tym jest ta ksi??ka. O chorobliwej i nieszcz??liwej mi?o?ci oraz jej konsekwencjach. Inspiracj? do napisania tego thrillera by?a prawdziwa sytuacja. Mimo i? bohaterowie maj? swoje odpowiedniki w rzeczywisto?ci, s? oni ca?kowicie zmy?leni. A przedstawione wydarzenia nie mia?y i, mam nadziej?, nigdy nie b?d? mia?y miejsca. Kinga – nieszcz??liwie kochaj?ca, trzydziestokilkuletnia artystka, która nie cofnie si? przed niczym, by osi?gn?? swój cel, Piotr – psychiatra, obiekt jej chorobliwych uczu? Kingi, Magda – jego Bogu ducha winna ?ona, która wed?ug Kingi stoi na jej drodze do szcz??cia. Kinga, piosenkarka, zrywa ze swoim narzeczonym po 10 latach zwi?zku i odzywa si? do swojej dawnej, niespe?nionej mi?o?ci – Piotra. Okazuje si?, ?e zosta? psychiatr?, ma ?on? i dwóch synów. Zakochana dowiaduje si?, ?e mieszka w Osadzie Przyjeziornej, gdzie jego ?ona prowadzi agroturystyk?. Jedzie tam, by z ukrycia go poobserwowa?. Thriller psychologiczny jest opowie?ci? o tym, jak nieszcz??liwa mi?o?? potrafi zmieni? si? w obsesj?. Ta z kolei jest ?ród?em wielkiej tragedii. Pe?na niespodziewanych zwrotów akcji do ostatnich stron trzyma w napi?ciu, gdy? nie wiadomo, co jest prawd?, a co urojeniem i to nie tylko sennym. Zaskakuj?ce zako?czenie ka?e podda? w w?tpliwo?? to, o czym czytelnik by? przekonany i bra? za prawd?.

Anka Mrówczy?ska

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788381198950
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 26, 2021
 • Psicología / General