Odkryj kulisy zdrady. Andrzej Kraczla

Odkryj kulisy zdrady

By Andrzej Kraczla

Format: ePub  (Adobe DRM)
Protection:Adobe DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Spodoba?a Ci si? niezwyk?a kobieta. Podczas flirtu powiedzia?a: „Mam m??a”. Zaskoczy?o Ci? to! Wci?? jednak pragniesz j? uwie??, tylko nie wiesz jak. Próbowa?e? ju? wszystkiego, ale nadaremno. Wiesz, ?e by?by? wspania?ym kochankiem. Problem w tym, ?e ona jeszcze tego nie wie… Odkryjesz sekrety romansów z zaj?tymi kobietami. Dowiesz si?, dlaczego zdradzaj?, czego szukaj? i jak im to da?. Paradoksalnie wiedza zawarta w ?rodku to równie? najlepsza recepta na unikni?cie zdrady. To prawdopodobnie najbardziej kontrowersyjna ksi??ka ostatniej dekady! ?adna zdrada nie jest przypadkowa. Jest efektem braku zaspokojenia potrzeb w zwi?zku. Andrzej w drastyczny sposób pokazuje, jak doprowadzi? do zdrady lub jej unikn??. Tomasz Markowski psycholog, ekspert komunikacji Andrzej Kraczla Kiedy? by? pantoflem, co zrujnowa?o jego ?ycie zarówno prywatne, jak i biznesowe. Wtedy podj?? decyzj?, ?e nie ustanie, dopóki nie zrozumie zasad, na jakich opieraj? si? relacje damsko-m?skie. Po latach zdobywania wiedzy, ponad tysi?cu szczerych rozmów oraz poprzez liczne relacje z kobietami odkry? powtarzaj?ce si? schematy zachowa?, które definiuj? zwi?zek kobiety i m??czyzny. Kiedy? totalnie nie radzi? sobie w relacjach z kobietami, a po gruntownej zmianie swojego podej?cia i zachowania przesta? mie? jakiekolwiek problemy w tej kwestii. Dzieli si? wy??cznie wiedz?, któr? przetestowa? na sobie i stosuje z powodzeniem od lat. Jednocze?nie osi?gni?cie spokoju na tym polu pozwoli?o mu rozwin?? skrzyd?a w biznesie. Jest wspó?w?a?cicielem kilku firm, a to nie koniec jego ambicji. Pracuje z pasji, nie z obowi?zku, czego ?yczy ka?demu bez wyj?tku. Wierzy, ?e zwi?zek to gra zespo?owa o ustalonych zasadach i rolach do odegrania przez ka?dego z partnerów.

Andrzej Kraczla

 • Publisher:
 • e-bookowo.pl
 • ISBN:
 • 9788396443007
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 26, 2021
 • Relaciones Familiares / General

Other titles of Andrzej Kraczla