Dni z kalendarza. Ma?gorzata Cha?adus

Dni z kalendarza

By Ma?gorzata Cha?adus

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

Autorka Ma?gorzata Cha?adus mieszka w Szwecji od prawie trzydziestu lat. Tutaj zacz??a pisa?, nie licz?c m?odzie?czych prób, których nikomu nie odwa?y?a si? pokaza?. Odnios?a ju? pewne sukcesy literackie. Agencja teatralna ADiT, z któr? podpisa?a kontrakt, lansuje jej sztuki. Wiersze zdoby?y wiele nagród w konkursach poetyckich i drukowane by?y w almanachach. Mi?dzy innymi w 2008 roku wiersz „Na strychu” zaj?? pierwsze miejsce w sekcji polskiej konkursu International Poetry Competition- Feile Filiochta w Irlandii. Opowiadanie „Jedna noc z ?ycia prawdziwej kobiety” wyró?nione by?o w 2005 roku w konkursie im. K.K. Baczy?skiego w ?odzi i opublikowane we „Frazie”. W 2009 roku dwa z opowiada? zdoby?y pierwsze nagrody. „?urawie” w konkursie Centrum Kultury „Zamek” we Wroc?awiu a „Matka Judasza” w konkursie dla pisarzy polonijnych organizowanym przez Klub Inteligencji i magazyn „Jupiter” w Wiedniu. W 2011 roku w antologii „Swoj? drog?” wydan? przez Centrum Kultury we Wroc?awiu ukaza?o si? opowiadanie „Dziewczyna z naprzeciwka”. W 2011 wydawnictwo „Grasshopper” wyró?ni?o „Szwecja i ja” w konkursie na powie??. W zbiorze „Dni z kalendarza” znajduj? si? opowiadania nagrodzone w konkursach literackich. Wiele z nich po?wi?conych jest losom kobiet. Tym m?odym, stoj?cym u progu doros?ego ?ycia i tym, które coraz cz??ciej ogl?daj? si? wstecz na przebyt? drog?.

Ma?gorzata Cha?adus

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788379000029
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • January 16, 2013
 • Ficción Juvenil
  Salud General
  Biografías y Memorias
  Ciencia Ficción
  Ficción General

Other titles of Ma?gorzata Cha?adus