Groch z kapust?. Ma?gorzata Cha?adus

Groch z kapust?

By Ma?gorzata Cha?adus

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

Tomik „Groch z kapust?” Ma?gorzaty Cha?adus kryje w sobie mi?dzy innymi wiersze nagrodzone w konkursach literackich i rozproszone w almanachach. „Przycupni?ta we mnie samochwa?a wylaz?a z k?ta, ?eby troch? o nich opowiedzie?” - mówi autorka. Wiersz „Na strychu” zaj?? pierwsze miejsce w sekcji polskiej mi?dzynarodowego konkursu poetyckiego Feile Filiochta w Irlandii w 2008 roku. Tak tomik „Groch z kapust?” prezentuje autorka: „Bywa?o, ?e w ?wiecie fantazji czu?am si? bardziej swojsko ni? w tym realnym. Ksi??ki od zawsze zaprasza?y mnie w krainy, które ch?on??am jak ciekawy nowego podró?nik. Pomimo mi?o?ci do literatury zwija?am si? na lekcjach polskiego na pytanie „a co poeta chcia? w tym wierszu powiedzie?”. Najlepiej by?oby go zapyta?, ale có?, najcz??ciej ju? nie ?y?. Z czasem dosz?am do wniosku, ?e poeta te? wcale do ko?ca nie wiedzia?, co chcia? powiedzie? i komu. S? wiersze niby oczywiste jak opis krajobrazu czy zdarzenia, ale najcz??ciej jest w nich jaki? podtekst, który niektórzy chc? koniecznie wyt?umaczy?. Sama jestem czytelnikiem, który nie zadaje sobie zb?dnego, wed?ug mnie, trudu analizowania tekstu. Po prostu jeden do mnie przemawia a drugi nie. Kto? uczony powiedzia?, ?e poezja jest dialogiem dwóch pod?wiadomo?ci, poety i czytelnika. Dodam od siebie, ?e jak one si? nie dogadaj?, nie pomo?e na to ?adna powa?na rozmowa. I ?e mam nadziej?, ?e z mojej pod?wiadomo?ci wyp?yn??y teksty zach?caj?ce cho?by do flirtu.

Ma?gorzata Cha?adus

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788379002023
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • May 26, 2014
 • Poesía / General
  No ficción Juvenil

Other titles of Ma?gorzata Cha?adus