Dziewczyny z PRL-u. Ma?gorzata Cha?adus

Dziewczyny z PRL-u

By Ma?gorzata Cha?adus

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

Powie?? Ma?gorzaty Cha?adus „Dziewczyny PRL-u” to wzruszaj?ca opowie?? o trzech pokoleniach kobiet, którym przysz?o ?y? w powojennej Polsce i czasach PRL-u. Marta, opu?ciwszy zrujnowan? Warszaw?, wyje?d?a do Dzier?oniowa, by tam na nowo u?o?y? sobie ?ycie. Wraz z drugim m??em wychowuje tam córk? z pierwszego ma??e?stwa, co nie jest ?atwe, poniewa? dziewczyna dorastaj?c, wchodzi w okres buntu i sama wie, co jest dla niej najlepsze. Nie zwa?aj?c na rady matki, Anna wychodzi za m?? za ch?opaka z partii. Nie musi d?ugo czeka?, by przekona? si?, jak bardzo ?ycie j? rozczarowa?o. Zostaje m?od? matk? z chorym m??em i nie zawsze radzi sobie z nat?okiem problemów. Na szcz??cie ma oparcie w matce i ojczymie, którzy przez ca?e ?ycie pozostali dla niej podpor?. Po ?mierci m??a Anna zaczyna spotyka? si? z przystojnym m?odym lekarzem i dopiero teraz czuje, czym jest prawdziwa mi?o??. Drugi raz wychodzi za m??, tym razem ma jednak rywalk? w osobie te?ciowej. ?ycie pozornie stabilizuje si?, kiedy z m??em i córk? Basi? przeprowadzaj? si? z Wroc?awia do ?winouj?cia. Tam Anna rodzi dwoje kolejnych dzieci, a ?ycie z pozoru p?ynie spokojnie. W dorastaj?cej córce widzi siebie sprzed lat i obawia si?, by kolejna kobieta w rodzinie, nie pope?ni?a tych samych b??dów, co ona. Czy ustrze?e przed nimi dorastaj?c? Basi?? Poznaj histori? tych trzech niezwyk?ych kobiet, czytaj?c powie?? „Dziewczyny z PRL-u”

Ma?gorzata Cha?adus

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788379002016
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • June 2, 2014
 • Ficción Juvenil

Other titles of Ma?gorzata Cha?adus