Szwecja i ja. Ma?gorzata Cha?adus

Szwecja i ja

By Ma?gorzata Cha?adus

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

Autorka Ma?gorzata Cha?adus mieszka w Szwecji od prawie trzydziestu lat. Tutaj zacz??a pisa?, nie licz?c m?odzie?czych prób, których nikomu nie odwa?y?a si? pokaza?. Odnios?a ju? pewne sukcesy literackie. Agencja teatralna ADiT, z któr? podpisa?a kontrakt, lansuje jej sztuki. Wiersze zdoby?y wiele nagród w konkursach poetyckich i drukowane by?y w almanachach. Mi?dzy innymi w 2008 roku wiersz „Na strychu” zaj?? pierwsze miejsce w sekcji polskiej konkursu International Poetry Competition- Feile Filiochta w Irlandii. Opowiadanie „Jedna noc z ?ycia prawdziwej kobiety” wyró?nione by?o w 2005 roku w konkursie im. K.K. Baczy?skiego w ?odzi i opublikowane we „Frazie”. W 2009 roku dwa z opowiada? zdoby?y pierwsze nagrody. „?urawie” w konkursie Centrum Kultury „Zamek” we Wroc?awiu a „Matka Judasza” w konkursie dla pisarzy polonijnych organizowanym przez Klub Inteligencji i magazyn „Jupiter” w Wiedniu. W 2011 roku w antologii „Swoj? drog?” wydan? przez Centrum Kultury we Wroc?awiu ukaza?o si? opowiadanie „Dziewczyna z naprzeciwka”. Powie?? „Szwecja i ja” wyró?niona by?a w 2011 w konkursie wydawnictwa „Grasshopper” na powie?? dla kobiet. Refleksje, co kryje si? pod poj?ciem tzw. literatury kobiecej nasuwaj? si? same. Musi by? koniecznie pisana przez kobiety. To kryterium „Szwecja i ja” w ka?dym razie spe?niaj?. A co wi?cej? Musi by? ?lub na ko?cu? W tej historii go nie ma. I co gorsza, nie wiadomo czy si? odb?dzie. A romans? Jest i to niejeden. Brakuje wprawdzie pikantnych szczegó?ów spod ko?dry, ale od czego wyobra?nia. Powie?? pozbawiona jest te? wyra?nych akcentów feministycznych. I kobiety i m??czy?ni wyst?puj?cy w niej s? po prostu lud?mi z zaletami i wadami, bez podkre?lania ich zale?no?ci od pierwszorz?dnych cech p?ciowych. Czy m??czy?ni mog? przeczyta? t? powie?? bez obaw, ?e zostan? oskar?eni o zniewie?cienie? Autorka uwa?a, ?e tak.

Ma?gorzata Cha?adus

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788379000012
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • January 16, 2013
 • Ficción Juvenil
  Biografías y Memorias
  Ficción General

Other titles of Ma?gorzata Cha?adus