Fantazja. Ma?gorzata Cha?adus

Fantazja

By Ma?gorzata Cha?adus

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

Autorka Ma?gorzata Cha?adus mieszka w Szwecji od prawie trzydziestu lat. Tutaj zacz??a pisa?, nie licz?c m?odzie?czych prób, których nikomu nie odwa?y?a si? pokaza?. Odnios?a ju? pewne sukcesy literackie. Agencja teatralna ADiT, z któr? podpisa?a kontrakt, lansuje jej sztuki. Wiersze zdoby?y wiele nagród w konkursach poetyckich i drukowane by?y w almanachach. Mi?dzy innymi w 2008 roku wiersz „Na strychu” zaj?? pierwsze miejsce w sekcji polskiej konkursu International Poetry Competition- Feile Filiochta w Irlandii. Opowiadanie „Jedna noc z ?ycia prawdziwej kobiety” wyró?nione by?o w 2005 roku w konkursie im. K.K. Baczy?skiego w ?odzi i opublikowane we „Frazie”. W 2009 roku dwa z opowiada? zdoby?y pierwsze nagrody. „?urawie” w konkursie Centrum Kultury „Zamek” we Wroc?awiu a „Matka Judasza” w konkursie dla pisarzy polonijnych organizowanym przez Klub Inteligencji i magazyn „Jupiter” w Wiedniu. W 2011 roku w antologii „Swoj? drog?” wydan? przez Centrum Kultury we Wroc?awiu ukaza?o si? opowiadanie „Dziewczyna z naprzeciwka”. W 2011 wydawnictwo „Grasshopper” wyró?ni?o „Szwecja i ja” w konkursie na powie??. Ksi??ka autorstwa Ma?gorzaty Cha?adus pod tytu?em Fantazja jest zbiorem opowiada? o charakterze science fiction. Mamy w niej kilka opowiada? odnosz?cych si? do wspó?czesnych problemów ludzko?ci, które s? wyolbrzymione w fantastycznym ?wiecie nie z tej ziemi. W opowiadaniach science fiction mo?emy poznawa? niestworzone rzeczy, ale te? dostrzec jak w krzywym i mocno zbli?aj?cym zwierciadle pewne zagadnienia i my?li filozoficzne nurtuj?ce cz?owieka w ogóle. Fantastyka jak zwykle jest ciekawa, bo odrywa nas od spraw zwyk?ych i pozwala nam na spojrzenie na nas samych z dystansem i refleksj?.

Ma?gorzata Cha?adus

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788379000005
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 16, 2012
 • Ficción Juvenil
  Ficción / General
  Fantasía
  Ficción General
  Ciencia Ficción

Other titles of Ma?gorzata Cha?adus