Jednoaktówki. Ma?gorzata Cha?adus

Jednoaktówki

By Ma?gorzata Cha?adus

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

"Spotyka?am si? cz?sto z twierdzeniem, ?e czytelnicy wol? powie?? na co najmniej 200 stron od krótkiej formy opowiadania" mówi Pani Ma?gorzata Cha?adus.Jednoaktówka jest rodzajem teatralnej noweli. Sk?ada si? z krótkich i zwi?z?ych form, przypominaj?cych opowiadanie. Nie p?taj? si? po niej t?umy nie zawsze ?atwych do zapami?tania postaci. W moich „Jednoaktówkach” pojawiaj? si? najcz??ciej dwie, wyj?tkowo trzy. Ograniczenie ilo?ci wypowiadanych s?ów i osób, które je wypowiadaj? nie oznacza wcale, ?e brak w nich tre?ci. Przeciwnie. Zach?cam czytelników, ?eby sami si? o tym przekonali.

Ma?gorzata Cha?adus

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788379001996
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • July 22, 2014
 • Crítica Literaria / General
  Esfuerzo personal / General

Other titles of Ma?gorzata Cha?adus