Kamczatka – moja wolno??. Amadis Engel

Kamczatka – moja wolno??

By Amadis Engel

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

„Kamczatka – moja wolno??” Amadis Engel to wspomnienia i prze?ycia autorki po pobycie w jednym z warszawskich wi?zie?. Opis jest bardzo dosadny i obrazowy, cho? nie pozbawiony elementów humorystycznych. Poprzez zamieszczenie listów kierowanych do s?du oraz przedstawienie regulaminu wi?zienia, ksi??ka ta zyskuje na autentyczno?ci. Natomiast listy pisane do narzeczonego ?agodz? negatywny obraz wi?zienia, poniewa? s? obrazem mi?o?ci. Autorka dzi?ki tej ksi??ce pokazuje, i? pomimo trudnych warunków nie przestaje by? sob? i nie chce porzuci? swojego dawnego ?ycia. Wykazuje si? aktywno?ci? na ró?nych polach, pomaga wspó?osadzonym poprzez pisanie pism urz?dowych, stara si? o przyj?cie do pracy. Nie poddaje si?, walczy o swoj? godno??. „Kamczatka” to literatura autobiograficzna przedstawiaj?ca prawdziwe wydarzenia, których autorka by?a uczestnikiem. Pozycja kierowana jest do czytelników chc?cych pozna? ?wiat wi??niów od wewn?trz, skazanych, na których czeka normalne ?ycie za kratami, rodzina i przyjaciele. „Historia, która na zawsze odmieni?a moje ?ycie, nauczy?a pokory i pokaza?a jak ko?czy si? zbytnie zaufanie do ludzi... Dzia?anie polskiego wymiaru sprawiedliwo?ci pozostawia wiele do ?yczenia... Oto powie?? oparta na prawdziwej historii”.

Amadis Engel

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788379003099
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 29, 2013
 • Biografías y Memorias
  Derecho

Other titles of Wydawnictwo Psychoskok