Najpi?kniejsze wiersze dla dzieci. Piotr Skwarcz

Najpi?kniejsze wiersze dla dzieci

By Piotr Skwarcz

Format: EPUB  
Protection:Watermark
Availability: Instant download

Synopsis

Rymowane, rytmiczne bajki z mora?em. Ucz? dzieci szacunku do przyrody i otaczaj?cego ?wiata, a poniewa? pod postaciami zwierz?tek zawsze kryj? si? postawy ludzi - ucz? równie? szacunku i tolerancji do drugiego cz?owieka. Ksi??ka wskazuje równie?, ?e w ?yciu nie ma sytuacji beznadziejnych, ?e nawet w trudnym po?o?eniu, zdawa?oby si? beznadziejnym, znajdziemy w?a?ciwe rozwi?zanie. Sk?ania do uczciwo?ci i mówienia prawdy, bowiem k?amstwo nigdy nie pop?aca, o czym ?wiadczy przyk?ad Jasia, jednego z bohaterów wierszy. Doskonale nadaje si? do g?o?nego czytania m?odszym dzieciom, za? niezwykle pi?kne ilustracje mo?na potraktowa? jako punkt wyj?cia, do rozwijania dzieci?cych wyobra?ni. Dzieci starsze mog? czyta? bajki samodzielnie, rozwijaj?c w sobie mi?o?? do literatury.

Piotr Skwarcz

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788381195041
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • March 22, 2019
 • Poesía / General

Other titles of Wydawnictwo Psychoskok