Psotne nutki. Joanna Sztroman

Psotne nutki

By Joanna Sztroman

Format: EPUB  
Protection:Watermark
Availability: Instant download

Synopsis

Jak wygl?da idealny utwór dla dzieci? Po pierwsze: musi by? krótki, najlepiej je?li jest wierszykiem. Po drugie: dobrze, je?li si? rymuje, bo wtedy ?atwo zapada w pami??. Po trzecie: powinien by? weso?y, ?eby zaciekawi? dziecko. Po czwarte: warto, ?eby ciekawski przedszkolak nauczy? si? czego? z p?yn?cych tam tre?ci. Wierszyki Joanny Sztroman z ksi??eczki & bdquo;Psotne nutki " spe?niaj? wszystkie te wymagania. Najm?odsi czytelnicy dostaj? rymowanki, które przedstawiaj? przygody dzieci w przedszkolu oraz historyjki ze ?wiata zwierz?t. Dzi?ki nim poznaj? otaczaj?cy ?wiat, a tak?e s?ownictwo zwi?zane z muzyk?. Pojawiaj? si? tu nazwy instrumentów, g?osów wokalnych, ta?ców, s?owa takie jak nuta, gama, koncert, opera, aria, uwertura, balet, kameralna orkiestra, dyrygent, batuta, program, premiera, kataryniarz, rytm, tempo, akompaniament, gestod?wi?ki, przyswajanie których u?atwia rytm i rym. Ka?dy z utworów prowokuje do zabawy i dzia?ania w grupie, do rozpoznawania i nazywania emocji, poznawania tradycji i przyswajania norm spo?ecznych, do poznawania znaczenia nowych s?ów. Utwory doskonale sprawdz? si? jako ksi??eczka do czytania przed snem, czy teksty, do których mo?na skomponowa? w?asn? muzyk? dla wspólnej rozrywki. Dobra zabawa gwarantowana.

Joanna Sztroman

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788381192934
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • March 18, 2019
 • Cómics y novelas gráficas / general