John Bell. Jacek Malica

John Bell

By Jacek Malica

Format: EPUB  
Protection:Watermark
Availability: Instant download

Synopsis

powie?? o tym, ?e groza wojny si?ga po ludzkie dusze daleko poza dym bitewnych pól. Wspomnienia ?o?nierzy zapisane w apogeum ich niedoli. Myli si? ten, kto s?dzi, i? wszelkie koszty wojny rozliczane s? na froncie, a jej z?o nie rozprzestrzenia si? jak zaraza, która zatruwa umys?y i niszczy ludzk? wra?liwo??, werbuj?c swoich pos?a?ców i zabijaj?c ich r?koma pokój. Nowy Orlean, rok 1974. Major Wojskowego Biura ?ledczego prowadzi ?ledztwo w sprawie brutalnych morderstw, dokonywanych z niespotykanym okrucie?stwem na oficerach marines. Trop wskazuje na m?odego kombatanta wojny w Wietnamie, Johna Bella, który powróci? po niej okaleczony i wyniszczony psychicznie. Od tego momentu ch?? z?apania mordercy i wyja?nienia motywów jego dzia?ania staje si? obsesj? ?ledczego. Odpowied? kryje si? w wojennej biografii pos?a?ca ?mierci - kata i ofiary. Czy jego dzie?o wype?ni si? do ko?ca? Wojna zawsze jest z?em. Dobre mog? by? intencje i podstawy poszczególnych odruchów, które towarzysz? konfliktom zbrojnym. Samo zjawisko natomiast jest bezwzgl?dnie dramatem cz?owieka. Przegrani trac? ?ycie, ocaleni pokój ducha. Zwyci?zców z regu?y nie ma.

Jacek Malica

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788381194662
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • February 22, 2019
 • No ficción Juvenil