Kiedy wiosna nie nadchodzi. Anna Wysocka?Kalkowska

Kiedy wiosna nie nadchodzi

By Anna Wysocka?Kalkowska

Format: EPUB  
Availability: Instant download

Synopsis

„Kiedy wiosna nie nadchodzi” Anny Wysockiej – Kalkowskiej to ksi??ka bez skomplikowanej i dog??bnej filozofii, za to o ró?nych odcieniach mi?o?ci zdradzonej, rodzinnej, przyjacielskiej i tej, która rodzi si? mimo l?ku. G?ówn? bohaterk? powie?ci jest Julia, w?a?cicielka agencji reklamowej, samotna m??atka, której m?? od o?miu lat przebywa za granic? i nie zamierza wraca? do kraju. Weronika – oddana przyjació?ka i prawa r?ka w firmie namawia j? na rozwód, ale Julia nie chce o tym s?ysze?. Dziewczyna twierdzi, ?e wci?? kocha swojego partnera, mimo ?e ze wszystkimi problemami jest sama, nawet wtedy, gdy umieraj? jej rodzice. Osamotniona po tragicznych przej?ciach rzuca si? w wir pracy, wracaj?c wieczorami do luksusowej, wielkiej, ale wiej?cej ch?odem willi. Kumulacja problemów powoduje, ?e kobieta jest coraz bardziej zamkni?ta w sobie, nie ciesz? j? rzeczy, które kiedy? sprawia?y rado??, za to pogr??a si? w coraz wi?kszej izolacji od ?wiata. Prze?om wydarze? i negatywnej aury nast?puje w dniu trzydziestych pi?tych urodzin bohaterki, kiedy otrzymuje bukiet bia?ych ró? od Bernarda, starszego pana, od którego kupi?a dom w Kazimierzu Dolnym zaraz po ?lubie. Julia postanawia odwiedzi? to miasteczko w celu uporz?dkowania spraw z przesz?o?ci. Na zmian? jej dotychczasowego ?ycia b?dzie mia? te? wp?yw list od swojej nie?yj?cej matki, który odkryje rodzinn? tajemnic?...

Anna Wysocka?Kalkowska

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788379002740
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 29, 2013
 • Protection:
 • Watermarking
 • Romance
  Ficción General

Other titles of Wydawnictwo Psychoskok