ZOO. Tadeusz Grubecki

ZOO

By Tadeusz Grubecki

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

„ZOO” Tadeusza Grubeckiego to bajeczka wierszowana, która zabiera dzieci w przepi?kn? podró? do ?wiata zoologicznego. Maluchy maj? okazj? pozna? zwierz?ta, które nie wyst?puj? w naszym klimacie, a s? to mi?dzy innymi: papugi, nosoro?ce, ?yrafy, wielb??dy. Wiele ciekawostek o egzotycznych zwierz?tkach i kolorowe ilustracje spowoduj?, ?e dzieci zobacz? ró?nice pomi?dzy naszymi „polskimi”, a tymi z innych kontynentów. Prosty, lekki i humorystyczny j?zyk sprawi, ?e dzieci b?d? oczarowane i zafascynowane opowiastk?. Forma rymowana natomiast sprawi, ?e najm?odsi czytelnicy b?d? zach?ceni do odkrywania kolejnych gatunków i zg??biania tajemniczego ?wiata natury.

Tadeusz Grubecki

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788379006335
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • January 31, 2017
 • Cuentos, Leyendas y Fábulas