My?li nowoczesnego Polaka. Roman Dmowski

My?li nowoczesnego Polaka

By Roman Dmowski

Format: EPUB  
Protection:Watermark
Availability: Instant download

Synopsis

& bdquo; My?li nowoczesnego Polaka " jest to tekst polityczny Romana Dmowskiego. Roman Dmowski pisze w przedmowie do swojego trzeciego wydania My?li nowoczesnego Polaka, ?e celem jego ksi??ki nie by?o propagowanie czytelnika na rzecz pewnych dogmatów, ale pobudzenie go do my?lenia o rzeczach, które dla autora maj? pierwszorz?dn? donios?o?? moraln?. Cel ten lepiej osi?gni?ty zostanie, gdy czytelnik zobaczy, jak sam autor zastanawia si?, zmienia i rozwija swe pogl?dy pod wp?ywem spostrze?e? i do?wiadcze? & hellip; Podstaw? dla pierwszego wydania ksi??kowego My?li z 1903 stanowi?a seria artyku?ów Dmowskiego ukazuj?ca si? w 1902 na ?amach & bdquo;Przegl?du Wszechpolskiego " pod pseudonimem R. Skrzycki. Wydanie to mia?o nak?ad oko?o tysi?ca egzemplarzy i ukaza?o si? pod nazwiskiem autora. Kolejne wydanie ukaza?o si? we Lwowie w 1904. W wyniku nieporozumienia z wydawc? w wydaniu trzecim (Lwów 1907) jako cz??? ostatnia ukaza? si? artyku? Podstawy polityki polskiej z 1905, który mia? w istocie stanowi? jedynie komentarz do zamkni?tego dzie?a. Wydanie czwarte i pi?te zosta?o wydane w Warszawie odpowiednio w 1933 i 1943 bez zmian. W czasach PRL wydawanie My?li... by?o zakazane przez cenzur?, ukazywa?y si? one na emigracji (w Londynie) oraz w drugim obiegu. Pierwsze oficjalne wydanie powojenne, poprzedzone przedmow? Jana Dobraczy?skiego, ukaza?o si? w 1989 roku.

Roman Dmowski

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788381191913
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 5, 2017
 • Antigüedades y Coleccionables / General

Other titles of Wydawnictwo Psychoskok