Zapiski Korfantego. Wojciech Korfanty

Zapiski Korfantego

By Wojciech Korfanty

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

& bdquo; Zapiski Korfantego " to zbiór siedmiu dzie? pisarskich autorstwa Wojciecha Korfantego - polskiego przywódcy narodowego Górnego ?l?ska zwi?zanego z chrze?cija?sk? demokracj?. Czytelnik zapozna si? z takimi tematami jak: & bdquo;Baczno??! Chleb dro?eje " , & bdquo;Precz z Centrum! ", & bdquo;Dobrodziejstwa pruskie w o?wietleniu historycznem ", & bdquo;Mowa pos?a Korfantego wyg?oszona dnia 19 stycznia 1917 r ", & bdquo;Mowa pos?a ?l?skiego, Wojciecha Korfantego, dnia 25 lutego 1919 r. na posiedzeniu Sejmu ", & bdquo;Ko?ció? a polityka ", & bdquo;Odezwa do ludu ?l?skiego ". Wojciech Korfanty urodzi? si? w 1873 roku w Sadzawce (obecnie Siemianowice ?l?skie) w rodzinie górniczej. By? politykiem, publicyst?, a zarazem obro?c? polsko?ci Górnego ?l?ska. W dzia?alno?ci politycznej wyst?powa? przeciwko germanizacyjnym posuni?ciom w?adz i partii Centrum. Zgodnie z podstawami programowymi Narodowej Demokracji g?osi? has?a nierozerwalnej ??czno?ci Górno?l?zaków z narodem polskim, domaga? si? równouprawnienia narodowego Polaków. Wyra?nie deklarowa? si? jako przeciwnik socjalizmu, opowiadaj?c si? jednocze?nie za popraw? warunków materialnych robotników oraz demokratyzacj? pa?stwa pruskiego.

Wojciech Korfanty

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788381191920
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 5, 2017
 • Antigüedades y Coleccionables / General

Other titles of Wydawnictwo Psychoskok