Sanatio. Myroslaw G

Sanatio

By Myroslaw G

Format: EPUB  
Protection:Watermark
Availability: Instant download

Synopsis

& bdquo;Sanatio " Myroslawa G to opowie?? science fiction z elementami satyry polityczno-spo?ecznej. Wydaje si? by? to paplanina szale?ca, który zaprasza nas w pozornie znan? nam rzeczywisto??, ale czy zdajemy sobie spraw? z tego jak bardzo jest ona niepowa?na? Wszystko zacz??o si? od fascynacji zwyk?ego, szarego cz?owieka, D?ona wypowiedzi? doktora Taraza na forum ONZ. Propozycja uzdrowienia ludzko?ci nieuchronnie zd??aj?cej ku samozag?adzie wyda?a si? m??czy?nie na tyle doskona?a, odkrywcza, ?e po ?mierci naukowca postanawia napisa? jego biografi?. Na poszukiwanie informacji udaje si? do Stalowej Woli, miejsca zamieszkania doktora. Powoli wy?ania si? obraz genialnego naukowca i szalonego cz?owieka, czerpi?cego informacje i inspiracje od ob??kanego artysty. Chore wizje, niestworzone wyobra?enia, zaskakuj?ce w?tki i zako?czenie, którego nie spodziewa? si? sam D?on. Pojawia si? tak?e w?tek bomby i kosmitów, którzy maj? uleczy? ogóln? degrengolad?. A co je?li naprawd? jedynym sposobem na uleczenie ludzko?ci z zupe?nego rozk?adu warto?ci moralnych jest konstrukcja bomby, lub kontakt z istotami pozaziemskimi ?

Myroslaw G

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788381190602
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • April 16, 2018
 • Antigüedades y Coleccionables / General

Other titles of Wydawnictwo Psychoskok