Ba?nie. Bracia Grimm

Ba?nie

By Bracia Grimm

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

Wydanie pi?te Ba?nie braci Grimm (niem. Kinder- und Hausm & auml;rchen ) - zbiór ba?ni spisanych przez niemieckich pisarzy i j?zykoznawców, braci Wilhelma i Jacoba Grimmów i opublikowany w roku 1812 (tom I) i w roku 1815 (tom II). Zbiór ten, powsta?y na podstawie wieloletnich bada? poda?, mitów i opowie?ci ludowych, sta? si? klasyk? literatury, przet?umaczon? na wiele j?zyków. Bracia Grimm w publikowanych ba?niach zmierzali do odtworzenia najstarszego wzorca motywów ba?niowych w nich wyst?puj?cych, st?d charakterystyczne dla tych opowie?ci okrucie?stwo. W ?wiecie tych ba?ni panowa?o zwykle ?elazne prawo moralne - dobro i przezorno?? zwyci??a niegodziwo??.

Bracia Grimm

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788381193191
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • July 16, 2018
 • Cuentos, Leyendas y Fábulas