Dzieci?stwo – M?odo??. Stanis?aw Kuczkowski

Dzieci?stwo – M?odo??

By Stanis?aw Kuczkowski

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

Je?eli kto? lubi polskie seriale obyczajowe i swojskie klimaty, w ksi??ce Stanis?awa Kuczkowskiego znajdzie dla siebie wiele ciekawych historii. Mocno po??czonych wi?zami rodzinnymi, kole?e?skimi oraz przyjacielskimi - wzruszaj?cych, czasem dramatycznych, ale zawsze prawdziwych. Dowie si? m.in., jak powstawa?y audycje radiowe i czym by?y & bdquo;gwarki ". Jak w cieniu legendy s?ynnych kabaretów STS i Bim-Bom radzi? sobie studencki zespó? Min Niet! Ksi??ka jest podzielona na dwie cz??ci - & bdquo;Dzieci?stwo " oraz & bdquo;M?odo?? " - i gromadzi wspomnienia wydobyte z pami?ci, czasami wyblak?e, czasami niewyra?ne, oprawione w ramki listów i notatek. Pocz?tek wspomnie? si?ga czasów przed II wojn? ?wiatow?. Nast?pnie obejmuje Warszaw? wojenn? i okupacyjn? oraz podwarszawskie miejscowo?ci, gdzie s?abo dociera?y echa wojny i okupacji, a nawet powstania. Autor w swojej powie?ci wspomina Stasia Kuczkowskiego i Staszka Kuczkowskiego. Ich ?wiat - czy te? swój widziany ich oczami: swoj? przesz?o??, a ich tera?niejszo??. ?wiat w oczach kilku- i kilkunastoletniego dziecka oraz m?odego cz?owieka, studenta Politechniki Warszawskiej. Na pocz?tku wyolbrzymiony i jeszcze w proporcjach, które z wiekiem si? zmniejszaj?. Ale te? du?o intensywniejszy - bo dzi?ki delikatnej skórze i bezbronnemu umys?owi doznania s? intensywniejsze. Dzi?ki cechom m?odzie?czego charakteru jeszcze nieprzefiltrowane przez rozmaite izmy. Z czasem ten ?wiat si? rozszerza i dozna? jest wi?cej - równie? tych bolesnych.

Stanis?aw Kuczkowski

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788381192378
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • October 29, 2018
 • Referencia / General

Other titles of Stanis?aw Kuczkowski