Robaki. Anna Korfil

Robaki

By Anna Korfil

Format: EPUB  
Protection:Watermark
Availability: Instant download

Synopsis

Wi?kszo?? z nas, jak Konrad, bohater opowiadania, w ?yciu jest widzem - stoi gdzie? z boku. ?ycie prze?ywa wewn?trz, w ciszy w?asnych my?li, z baga?em wspomnie?. Czasem, jednak przesz?o?? wyrywa nas z rzeczywisto?ci, w której si? gubimy a ?ycie wprowadza zmiany, których nie oczekujemy... Losy spokojnego i pouk?adanego miasteczka, w którym osiedlaj? si? uchod?cy. Ich przybycie staje si? pocz?tkiem lawiny z?ych zdarze?, prowadz?c do tragedii mieszka?ców. Czy pozosta? na nie oboj?tnym? Czy bezkrytycznie przyj?? to, co serwuj? nam inni? Dylematy Konrada mog? dotkn?? ka?dego z nas. Historia, której mo?na do?wiadczy? na w?asnej skórze, je?li tylko jest si? odpowiednio blisko wspó?czesnych wydarze?.

Anna Korfil

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788381193993
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • February 4, 2019
 • Historia / General

Other titles of Wydawnictwo Psychoskok