Razem najlepiej, czyli jak wykorzystywa? arteterapi? do budowania relacji w rodzinie. Magdalena S?owi?ska – Golec

Razem najlepiej, czyli jak wykorzystywa? arteterapi? do budowania relacji w rodzinie

By Magdalena S?owi?ska – Golec

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

Arteterapia - na czym polega lecznicza moc sztuki? Jak wykorzystywa? arteterapi? do budowania relacji w rodzinie? Rze?ba, malarstwo, taniec czy ?piew otwieraj? nam dost?p do naszego wn?trza: emocji, potrzeb, l?ków. Arteterapia skutkuje nie tylko w przypadku cierpi?cej duszy – nieoszacowana bywa tak?e w leczeniu chorób fizycznych. Jest dobra dla ka?dego i w ka?dym wieku: mog? z niej korzysta? dzieci, osoby doros?e i seniorzy. RAZEM NAJLEPIEJ to krótka prezentacja, prostych metod arteterapeutycznych, które pomog? Ci zrozumie? swoje dzieci i uzdrowi? relacje rodzinne. Ksi??ka zawiera opis technik, które jako psycholog, arteterapeuta i mama stosuj? podczas swojej pracy terapeutycznej z dzie?mi i rodzicami oraz w ?yciu codziennym swojej rodziny Arteterapia wizualna — plastykoterapia, bajkoterapia, teatrotearpia, fotografoterapia oraz arte terapia na powietrzu to nie tylko ?wietne metody sp?dzania czasu RAZEM, to mo?liwo?? bli?szego poznania swojej rodziny i siebie, rozpoznawania Waszych potrzeb, to szansa pracy nad s?abszymi stronami oraz pomoc w niwelowaniu deficytów, które zaburz?j? Wasz prawid?owy rozwój. Sztuka jest nieod??cznym elementem ?ycia ka?dego cz?owieka zatem wykorzystaj j? do wzmocnienia siebie i swojej rodziny.

Magdalena S?owi?ska – Golec

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788381198516
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 26, 2021
 • Psicología / General

Other titles of Wydawnictwo Psychoskok