Borderlina. Wera Kubicka

Borderlina

By Wera Kubicka

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

Zaburzenie osobowo?ci typu borderline z nieco innej strony, tej mniej demonicznej. Opowie?? zainspirowana do?wiadczeniami autorki o zaburzeniu osobowo?ci z pogranicza. Depresja to choroba ?miertelna. Jej cz?stym skutkiem jest niestety samobójstwo, je?li chory nie podejmie odpowiedniego leczenia Elizabeth trafia do szpitala po nieudanej próbie samobójczej. Jej relacje s? niestabilne i burzliwe, a ka?dy zwi?zek ko?czy si? cierpieniem. Teraz musi zmierzy? si? z demonami swojej przesz?o?ci, aby móc nauczy? si? ?y? od nowa. Czy terapia b?dzie skuteczna? Przed sam? sob? mo?e uratowa? si? tylko ona. Bo tak naprawd? nie ma ludzi "zdrowych ", s? tylko ci "niezdiagnozowani ". Z zaburzeniami osobowo?ci naprawd? mo?na ?y?, nie sprawiaj?c problemów sobie ani innym. Wystarczy, ?e b?dziemy chcieli nad sob? pracowa?. Wa?nym dodatkiem do opowie?ci jest bibliograficzna lista przydatnych pozycji ksi??kowych, filmowych, a tak?e numerów, pod które mo?na dzwoni? w sytuacjach kryzysowych.

Wera Kubicka

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788381194976
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • April 3, 2019
 • Biografía y autobiografía / General

Other titles of Wydawnictwo Psychoskok