Finezja uczu?. Aneta Krasi?ska

Finezja uczu?

By Aneta Krasi?ska

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

& bdquo;Finezja uczu? " Anety Krasi?skiej to romans wspó?czesny, romantyczna mi?o??, która napotyka wiele problemów. G?ówni bohaterowie to m?ode ma??e?stwo z dwójk? dzieci. Alicja - przyk?adna i zapracowana ?ona, opiekuj?ca si? domem i pracuj?ca zawodowo. Adam - robi karier? w sektorze bankowym, pracuj?c do pó?nego wieczora, a do domu wraca jak do hotelu, ?eby si? wyspa?. Kobieta pokornie zgadza si? na taki uk?ad, poniewa? m?? dobrze zarabia, a pieni?dze potrzebne s? na sp?at? domu. Mimo to kobieta czuje si? zaniedbana i opuszczona przez m??a, który ca?kowicie po?wi?ci? si? pracy. Chce czu? si? prawdziw? kobiet? docenian? i adorowan?. To oddalenie si? ma??onków od siebie powoduje te? cierpienie dzieci, ale równie? fakt, ?e Alicja poznaje innego m??czyzn?. Dzi?ki niemu prze?ywa wielk? i nami?tn? mi?o??, która nie powinna si? zdarzy?. Jednak nie na wszystko ma si? wp?yw i nie wszystko jest si? w stanie kontrolowa?. Czy ta relacja jest w stanie przetrwa?? Autorka w tej powie?ci mówi czytelnikowi, ?e brak komunikacji mi?dzy partnerami, przyj?cie innej hierarchii warto?ci ni? na pocz?tku wspólnego ?ycia, musi w ko?cu doprowadzi? do powa?nego kryzysu w zwi?zku, a czasem nawet rozpadu. W romansach zazwyczaj wszystko dobrze si? ko?czy, a jak b?dzie w ?yciu g?ównych bohaterów powie?ci Anety Krasi?skiej? Wydanie II poprawione i uzupe?nione

Aneta Krasi?ska

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788381192743
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • May 8, 2019
 • Ficción General